Vymáháme peněžité i nepeněžité závazky. Komunikujeme s dlužníky, zasíláme výzvy k úhradě dlužné částky. Zastupujeme klienty v řízení před soudem, v řízení rozhodčím i exekučním. Spolupracujeme s odborníky v oblasti exekuce a poskytujeme našim klientům kvalitní služby v této oblasti. Mezi našimi partnery jsou též nezávislí rozhodci, kteří mohou vést exekuci na majetek dlužníka velmi rychleji a levněji než české soudy.