V oblasti veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní služby zahrnující zejména zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik. Poskytujeme rovněž služby spočívající v přípravě veškeré smluvní dokumentace a zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem.