Nabízíme obhajobu ve všech fázích trestního řízení a to jak pro dospělé, tak i mladistvé a děti. Zastupujeme klienty v případech nutné obhajoby stanovených zákonem. Zastoupíme poškozeného v trestním řízení při uplatňování jeho nároku na náhradu škody.