Provádíme sepisování i revizi smluvních dokumentů. Poskytujeme právní poradenství v oblasti sousedských sporů. Připravujeme za klienty žaloby či jiná podání k soudu.