Zajistíme pro Vás komplexní dokumentaci pro prodej, koupi či darování nemovitosti. Sepíšeme zástavní smlouvy a pomůžeme věřiteli realizovat jeho práva k zastavené nemovitosti. Zařídíme za Vás věcné břemeno i služebnost. Nabízíme zřízení nájmu, pachtu i podnájmu nemovitostí a nebytových prostor.