Sepíšeme za Vás návrh na zahájení řízení či návrh na oddlužení. Vypracujeme přihlášku pohledávky. Zajistíme převody majetku, postoupení smluv na jinou osobu. Zastupujeme jak dlužníky, tak i věřitele.